Website Chungnhansanpham.com được lập nên bởi Mr. Long (Chuyên viên marketing) và đội ngũ chuyên gia, kiểm định viên của Công ty CP Chứng nhận Kiểm định và Hiệu chuẩn Vinatestco.

Mục tiêu của website là chia sẻ kiến thức và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ chứng nhận, kiểm định cho quý doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ.

I. Nội dung website:

Bao gồm các nghị định, thông tư liên quan tới lĩnh vực chứng nhận và kiểm định mà Doanh nghiệp cần phải biết.

Thông tin liên quan tới các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho quý Doanh nghiệp.

II. Dịch vụ cung cấp:

  • Chứng nhận hệ thống quản lí (ISO 9001, FSC, HACCP)
  • Chứng nhận sản phẩm trong nước (Hợp quy, hợp chuẩn các sản phẩm được sản xuất trong nước)
  • Chứng nhận sản phẩm nhập khẩu (Hợp quy, Hơp chuẩn các sản phẩm/thiết bị được nhập khẩu vào Việt nam)
  • Kiểm định an toàn (Các thiết bị an toàn theo nghị định 44-2016/NĐ-CP)
  • Kiểm định chất lượng
  • Kiểm định điện(Máy biến áp, xào cách điện, Máy phát điện, …)
  • Quan Trắc môi trường
  • Đào tạo & Huấn luyện an toàn lao động (Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

III. Năng lực Công ty CP Chứng nhận Kiểm định và Hiệu chuẩn Vinatestco

Năng lực chứng nhận: được chỉ định từ BOA, Bộ Lao Động & Thương Binh Xã Hội, Bộ Y Tế, Bộ Khoa Học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Xây Dựng. 

Năng lực kiểm định:

– Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội chỉ định trực tiếp đơn vị đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kiểm định an toàn, Đào tạo & Huấn luyện an toàn lao động

– Được Bộ Công Thương chỉ định trực tiếp đơn vị đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kiểm định thiết bị điện

– Được Bộ Y Tế chỉ định trực tiếp đơn vị đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực Quan Trắc Môi Trường.

IV. Năng lực đội ngũ Chuyên gia & Kiểm định viên của Vinatestco

Đội ngũ Chuyên gia và kiểm định viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định.

Cán bộ của trung tâm đều có đầy đủ chứng chỉ kiểm định viên, chứng chỉ chuyên gia đánh gia được cấp bởi Các Bộ Ban ngành liên quan trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định.

V. Phạm vi đáp ứng dịch vụ & Báo giá

Phạm vi cung cấp dịch vụ: tất cả các tỉnh/thành phố trong lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.

Báo giá: Long sẽ có những mức giá phù hợp tùy vào từng yêu cầu của quý doanh nghiệp. 

Nếu quý khách hàng cần tư vấn hoặc có nhu cầu liên quan tới lĩnh vực chứng nhận và kiểm định có thể liên hệ ngay:

Mr. Sơn Nguyễn- Hotline: 097.5959.082 – Email: tvlong9589@gmail.com