Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Phạm vi điều chỉnh 

  • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

Danh mục sản phẩm vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD:

1.Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

– Xi măng poóc lăng

– Xi măng poóc lăng hỗn hợp

– Xi măng poóc lăng bền sun phát

– Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

– Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

– Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

– Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

2. Kính xây dựng

– Kính nổi

– Kính màu hấp thụ nhiệt

– Kính phủ phản quang

– Kính phủ bức xạ thấp

– Kính gương tráng bạc

3. Gạch, đá ốp lát

– Gạch gốm ốp lát ép bán khô(a)

– Gạch gốm ốp lát đùn dẻo(a)

– Đá ốp lát tự nhiên

4. Cát xây dựng

– Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

– Cát nghiền cho bê tông và vữa

5. Vật liệu xây

– Gạch đặc đất sét nung

– Gạch rỗng đất sét nung

– Gạch bê tông

– Sản phẩm bê tông khí chưng áp

– Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

6. Vật liệu xây dựng khác

– Tấm sóng amiăng xi măng

– Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

– Tấm thạch cao

– Sơn tường dạng nhũ tương

– Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất

– Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước

– Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng đểdẫn nước nóng và nước lạnh

– Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

– Thanh profile poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

Tải file pdf của QCVN 16:2017/BXD tại đây