Sàn nâng người, Bàn nâng người (trừ sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng) là một hệ thống kểt cẩu bao gồm bàn nâng người, sàn công tác, kết cấu dầm treo, cụm máy tời nâng, đối trọng, cáp thép và các cơ cấu, bộ phận an toàn khác nhằm tạo ra vị trí làm việc cho người và dụng cụ khi làm việc ở trên cao.

Sàn nâng người, Bàn nâng người là thiết bị đòi hỏi chất lượng và độ an toàn cao trong quá trình sử dụng. Vì thế nên mặt hàng này được liệt vào thiết bị nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) của BLĐTBXH.

Hợp quy sàn nâng

Căn cứ Thông tư điều chỉnh mặt hàng Sàn nâng người, Bàn nâng người

Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 06 năm 2021.

Thiết bị phải chứng nhận

Sàn nâng người, Bàn nâng người có Mã HS: 8425.41.00; 8425.42.90; 8426.12.00; 8425.49.10; 8425.49.20

Đối tượng phải chứng nhận sự phù hợp

Là những công ty, nhà máy sản xuất hoặc nhập khẩu Sàn nâng, Bàn nâng (trừ sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng)

Đơn vị chứng nhận sự phù hợp 

Trung tâm được Cục An toàn Lao động trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chỉ định đủ năng lực chứng nhận hợp quy Sàn nâng, Bàn nâng (trừ sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng)

Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu dựa trên kết quả chứng nhận sự phù hợp của đơn vị chứng nhận

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn – Tiêu chuẩn áp dụng

– QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2012

– QCVN 12: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 36/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013

– QCVN 20: 2015/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 48/2015/TT- BLĐTBXH ngày 08/12/2015

– TCVN 4244:2005

Quy trình chứng nhận

Giai đoạn 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy Sàn nâng người, Bàn nâng người (trừ sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng) với tổ chức chứng nhận. Nhân viên kinh doanh sẽ chủ động gửi cho quý khách hàng mẫu đăng ký theo form của tổ chức chứng nhận.

Giai đoạn 2: Quý khách hàng và Đơn vị cung cấp dịch vụ ký hợp đồng/chấp thuận báo giá. 

Giai đoạn 3: Công ty Chứng nhận, Kiểm định cử chuyên gia xuống đánh giá, lấy mẫu ngẫu nhiên và mang mẫu về thử nghiệm. Chuyên viên tư vấn của đơn vị chứng nhận sẽ có những hướng dẫn cụ thể dựa theo vào đăng ký của khách hàng muốn thực hiện theo phương thức 5, 7, 8

Giai đoạn 4: Dựa trên kết quả đánh giá tại hiện trường và kết quả thử nghiệm. Nếu kết quả đạt Tổ chức chứng nhận sẽ xuất kết quả giấy chứng nhận sự phù hợp cho mặt hàng Sàn nâng, Bàn nâng (trừ sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng)

Giai đoạn 5: Gửi kết quả cho khách hàng và Tổ chức chứng nhận lưu lại hồ sơ

Ưu điểm lựa chọn dịch vụ do Long cung cấp

 Miễn phí tư vấn mọi dịch vụ trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định cho khách hàng

 Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu khi cung cấp dịch vụ với quý khách hàng

Hỗ trợ khách hàng xử lý hồ sơ trên Sở Lao động Thương Binh Xã hội

 Giá dịch vụ hợp lý cho từng yêu cầu của quý khách hàng

Liên hệ dịch vụ ngay

Mr. Long – Email: tvlong9589@gmail.com – Phone: 098.1307.205 – Website: chungnhansanpham.com

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực I (RSIC)

Danh mục các khác phải làm hợp quy: Pa lăng xích kéo tay, tời kéo tay