Chai, thùng chứa khí nén có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar (trừ chai chứa sản phẩm dầu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng) được sử dụng khá phổ biến trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

Vì tính chất an toàn của chai, thùng chứa khí có áp suất định mức trên 0,7 bar được xếp vào nhóm thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về độ an toàn. Thiết bị này được xếp vào danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội trong thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH.

Hợp quy chai chứa khí

Thông tư điều chỉnh mặt hàng Chai, Thùng chứa khí nén

Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 06 năm 2021.

Thiết bị phải chứng nhận

Chai, thùng chứa khí nén có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar (trừ chai chứa sản phẩm dầu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng)

Đối tượng phải chứng nhận sự phù hợp

Là những công ty, nhà máy sản xuất hoặc nhập khẩu mặt hàng Chai, Thùng chứa khí vào thị trường việt nam.

Đơn vị chứng nhận sự phù hợp 

Trung tâm được Cục An toàn Lao động trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chỉ định đủ năng lực chứng nhận hợp quy Thang cuốn, Băng tải trở người.

Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu dựa trên kết quả chứng nhận sự phù hợp của đơn vị chứng nhận

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn – Tiêu chuẩn áp dụng

– QCVN 01 – 2008/BLĐTBXH được ban hành tại Quyết định số 64/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2008

– TCVN 6296:2013; TCVN 7388-1,2,3:2013; TCVN 10118:2013; TCVN 10120:2013; TCVN 10121-10124:2013; TCVN 10360:2014; TCVN 10360-10364:2014; TCVN 10367-10368:2014

hợp quy chai

Quy trình chứng nhận

Giai đoạn 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy chai, thùng chứa khí nén với tổ chức chứng nhận (Mẫu đăng ký theo form của tổ chức chứng nhận. Nhân viên kinh doanh sẽ chủ động gửi cho quý khách hàng)

Giai đoạn 2: Quý khách hàng và Đơn vị cung cấp dịch vụ ký hợp đồng/chấp thuận báo giá. 

Giai đoạn 3: Trung tâm chứng nhận sự phù hợp cử chuyên gia xuống đánh giá, lấy mẫu ngẫu nhiên và mang mẫu về thử nghiệm. Dựa theo vào đăng ký của khách hàng muốn thực hiện theo phương thức 5, 7, 8 thì chuyên viên của đơn vị chứng nhận sẽ có những hướng dẫn riêng cụ thể cho từng phương thức.

Giai đoạn 4: Dựa trên kết quả đánh giá tại hiện trường và kết quả thử nghiệm. Nếu kết quả đạt Tổ chức chứng nhận sẽ xuất kết quả giấy chứng nhận sự phù hợp cho mặt hàng chai, thùng chứa khí nén.

Giai đoạn 5: Gửi kết quả cho khách hàng và Tổ chức chứng nhận lưu lại hồ sơ

Ưu điểm lựa chọn dịch vụ do Long cung cấp

 Miễn phí tư vấn mọi dịch vụ trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định cho khách hàng

 Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu khi cung cấp dịch vụ với quý khách hàng

Hỗ trợ khách hàng xử lý hồ sơ trên Cục An toàn Lao động

 Giá dịch vụ hợp lý cho từng yêu cầu của quý khách hàng

Liên hệ dịch vụ ngay

Mr. Long – Email: tvlong9589@gmail.com – Phone: 098.1307.205 – Website: chungnhansanpham.com

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực I (RSIC)

Danh mục các khác phải làm hợp quy: Thang máy, Các bộ phận an toàn thang máy; Thang cuốn, băng tải chở người.