Pa lăng điện, tời điện là thiết bị nâng hạ chạy bằng điện được sử dụng với mục đích nâng hạ hàng hóa trong nhà xưởng hoặc các công trình cần đến thiết bị nâng hạ.

Pa lăng điện, Tời điện đồng thời cũng là thiết bị đòi hỏi chất lượng và độ an toàn cao trong quá trình sử dụng. Vì thế nên mặt hàng này được liệt vào thiết bị nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) của BLĐTBXH.

hợp quy pa lăng

Căn cứ Thông tư điều chỉnh mặt hàng Pa lăng điện, Tời điện

Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 06 năm 2021.

Thiết bị phải chứng nhận

Pa lăng điện, tời điện có Mã HS: 8425.11.00 ; 8425.31.00 ; 8425.49.10

Đối tượng phải chứng nhận sự phù hợp

Là những công ty, nhà máy sản xuất hoặc nhập khẩu Pa lăng điện, Tời điện vào thị trường việt nam.

Đơn vị chứng nhận sự phù hợp 

Trung tâm được Cục An toàn Lao động trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chỉ định đủ năng lực chứng nhận hợp quy Pa lăng điện, tời điện

Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu dựa trên kết quả chứng nhận sự phù hợp của đơn vị chứng nhận

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn – Tiêu chuẩn áp dụng

– QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2012

– QCVN 13: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 37/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013

Quy trình chứng nhận

Giai đoạn 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy Pa lăng điện, Tời điện với tổ chức chứng nhận. Nhân viên kinh doanh sẽ chủ động gửi cho quý khách hàng mẫu đăng ký theo form của tổ chức chứng nhận.

Giai đoạn 2: Quý khách hàng và Đơn vị cung cấp dịch vụ ký hợp đồng/chấp thuận báo giá. 

Giai đoạn 3: Trung tâm chứng nhận sự phù hợp cử chuyên gia xuống đánh giá, lấy mẫu ngẫu nhiên và mang mẫu về thử nghiệm. Dựa theo vào đăng ký của khách hàng muốn thực hiện theo phương thức 5, 7, 8 thì chuyên viên của đơn vị chứng nhận sẽ có những hướng dẫn riêng cụ thể cho từng phương thức.

Giai đoạn 4: Dựa trên kết quả đánh giá tại hiện trường và kết quả thử nghiệm. Nếu kết quả đạt Tổ chức chứng nhận sẽ xuất kết quả giấy chứng nhận sự phù hợp cho mặt hàng chai, thùng chứa khí nén.

Giai đoạn 5: Gửi kết quả cho khách hàng và Tổ chức chứng nhận lưu lại hồ sơ

Ưu điểm lựa chọn dịch vụ do Long cung cấp

 Miễn phí tư vấn mọi dịch vụ trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định cho khách hàng

 Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu khi cung cấp dịch vụ với quý khách hàng

Hỗ trợ khách hàng xử lý hồ sơ trên Cục An toàn Lao động

 Giá dịch vụ hợp lý cho từng yêu cầu của quý khách hàng

Liên hệ dịch vụ ngay

Công ty CP Chứng nhận Kiểm định và Hiệu chuẩn Vinatestco

Mr. Sơn Nguyễn – Hotline: 097.5959.082 – Email: tvlong9589@gmail.com

website: www.chungnhansanpham.com

Danh mục các khác phải làm hợp quy: Thang cuốn, băng tải chở người.