Mặt nạ hàn là một trong những thiết bị cần phải được chứng nhận hợp quy theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội trước khi được bán ra thị trường hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

hợp quy mặt nạ hàn hợp quy mặt nạ hàn

Thông tư điều chỉnh mặt hàng mặt nạ hàn

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ra ngày 18 tháng 07 năm 2021.

Đơn vị phải chứng nhận sự phù hợp

Là những đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu mặt nạ hàn vào thị trường việt nam.

Đơn vị chứng nhận sự phù hợp 

Đơn vị được Cục An toàn Lao động trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chỉ định đủ năng lực chứng nhận hợp quy mặt nạ hàn

Đơn vị kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu dựa trên kết quả chứng nhận sự phù hợp của đơn vị chứng nhận

Cục An toàn Lao Động trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Quy chuẩn – Tiêu chuẩn áp dụng

– QCVN 28: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016

– TCVN 5082:1990

– TCVN 5039:1990

Quy trình chứng nhận

Giai đoạn 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy mặt nạ hàn với tổ chức chứng nhận (mẫu đăng ký theo form của tổ chức chứng nhận. Nhân viên kinh doanh sẽ chủ động gửi cho quý khách hàng)

Giai đoạn 2: Quý khách hàng và Đơn vị cung cấp dịch vụ ký hợp đồng/chấp thuận báo giá. 

Giai đoạn 3: Đơn vị chứng nhận sự phù hợp cử chuyên gia xuống đánh giá, lấy mẫu ngẫu nhiên và mang mẫu về thử nghiệm. Tùy vào đăng ký của khách hàng theo phương thức 5, phương thức 7, phương thức 8 thì chuyên viên của đơn vị chứng nhận sự phù hợp sẽ có những hướng dẫn riêng cho từng phương thức.

Giai đoạn 4: Dựa trên kết quả đánh giá tại hiện trường và kết quả thử nghiệm. Nếu kết quả đạt Tổ chức chứng nhận sẽ xuất kết quả giấy chứng nhận sự phù hợp cho mặt hàng mặt nạ hàn

Giai đoạn 5: Gửi kết quả cho khách hàng và Tổ chức chứng nhận lưu lại hồ sơ

Ưu điểm lựa chọn dịch vụ do Long cung cấp

Tư vấn miễn phí cho khách hàng – Kể cả dịch vụ chứng nhận, kiểm định mà Long không trực tiếp cung cấp dịch vụ

Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu khi cung cấp dịch vụ

Giá dịch vụ hợp lý cho từng yêu cầu của quý khách hàng

Liên hệ dịch vụ ngay

Mr. Long – Email: tvlong9589@gmail.com – Phone: 098.1307.205 – Website: chungnhansanpham.com

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực I (RSIC)

Hợp quy mũ an toàn công nghiệp