Chứng nhập hợp quy vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày Ngày 29/09/2017, đồng thời Bộ Xây Dựng cũng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy mang số hiệu QCVN 16:2017/BXD.

hợp quy vật liệu xây dựng

Danh mục sản phẩm Vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy:

 1. Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
 • Xi măng poóc lăng
 • Xi măng poóc lăng hỗn hợp
 • Xi măng poóc lăng bền sun phát
 • Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
 • Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng
 • Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
 • Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng
 1. Nhóm sản phẩm kính xây dựng
 • Kính nổi
 • Kính màu hấp thụ nhiệt
 • Kính phủ phản quang
 • Kính phủ bức xạ thấp
 • Kính gương tráng bạc
 1. Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát
 • Gạch gốm ốp lát ép bán khô
 • Gạch gốm ốp lát đùn dẻo
 • Đá ốp lát tự nhiên
 1. Nhóm cát xây dựng
 • Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
 • Cát nghiền cho bê tông và vữa
 1. Gạch đất sét nung
 • Gạch đặc đất sét nung (bao gồm gạch tuynel và hoffmand)
 • Gạch rỗng đất sét nung (bao gồm gạch tuynel và hoffmand)
 1. Gạch không nung
 • Gạch bê tông (hay còn gọi là gạch xi măng cốt liệu)
 • Sản phẩm bê tông khí chưng áp
 • Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp
 1. Sản phẩm khác:
 • Tấm sóng amiăng ximăng
 • Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
 • Tấm thạch cao
 • Sơn tường dạng nhũ tương
 • Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo uPVC dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất
 • Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước
 • Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh
 • Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi
 • Thanh profile poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

hợp quy vật liệu xây dựng

Quy định về chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

 1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận (như Vinacontrol)
 2. Việc chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng sản xuất trong nước và nhập khẩu được thực hiện theo:
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Đơn vị nào đủ năng lực chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo quy định của Bộ Xây Dựng ?

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là một trong những đơn vị hàng đầu được Bộ Xây Dựng tin tưởng và chỉ định cho Vinacontrol có đủ năng lực chứng nhận hợp quy cho các mặt hàng vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD

Quy trình chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

– Khách hàng liên hệ Vinacontrol hoặc liên hệ trực tiếp Mr. Long để được hướng dẫn và đăng ký chứng nhận hợp quy

– Vinacontrol xem xét hồ sơ đăng ký

– Vinacontrol CE liên hệ với khách hàng để sắp xếp lịch xuống đánh giá và lấy mẫu điển hình.

– Mẫu điển hình sẽ được đem tới thử nghiệm tại phòng thử nghiệm của Vinacontrol

– Sau khi có kết quả thử nghiệm thì Vinacontrol sẽ dựa vào kết quả thử nghiệm(kết quả thử nghiệm phải có các chi tiêu phù hợp với các yêu cầu được đưa ra trong QCVN 16:2017/BXD) và thẩm xét lại bộ hồ sơ đánh giá (hồ sơ đánh giá phải phủ hợp) để quyết định cấp chứng chỉ .

– Vinacontrol CE trao chứng chỉ chứng nhận hợp quy cho khách hàng và đồng thời lưu lại bộ hồ sơ chứng nhận.

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

Mr.Long –  Phone: 098.1307.205 – Email: tvlong9589@gmail.com