Kiểm định trạm biến áp – Theo thông tư 33/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương, tất cả các trạm biến áp đặt tại các khu công nghiệp, thành phố cần phải được kiểm định an toàn. 

kiểm định trạm biến áp

Những hạng mục cần phải kiểm định:

Các hạng mục thiết bị điện, dụng cụ điện cần kiểm định của một trạm biến áp điển hình bao gồm:

+ Kiểm định máy biến áp: máy biến áp dầu hoặc máy biến áp khô

+ Kiểm định chống sét van

+ Kiểm định máy cắt như vcb, acb…

+ Kiểm định cáp điện

+ Kiểm định cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa

+ Kiểm định hệ thống chống sét, tiếp địa trạm biến áp

Quy trình kiểm định

Nội dung kiểm định trạm biến áp được quy định cụ thể trong các quy trình kiểm định được ban hành tương ứng với từng loại thiết bị, dụng cụ điện, bao gồm một hoặc nhiều nội dung chính sau:

  1. Kiểm tra bên ngoài;
  2. Đo điện trở cách điện;
  3. Đo điện trở của các cuộn dây;
  4. Kiểm tra độ bền của điện môi;
  5. Đo điện trở tiếp xúc;
  6. Đo dòng điện rò;
  7. Đo các thông số đóng cắt thiết bị;

kiểm định trạm biến áp

Thời hạn kiểm định

+ Kiểm định lần đầu thực hiện trước khi đưa vào sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện.

+ Kiểm định định kỳ được thực hiện trong quá trình sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện; Không quá 36 tháng đối với các thiết bị, dụng cụ điện nêu trên.

+ Kiểm định bất thường: Thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi đã khắc phục xong sự cố hoặc theo nhu cầu của các tổ chức/cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện.

Năng lực kiểm định trạm biến áp của RSIC

+ RSIC Có chỉ định của Bộ Công Thương

+ Kiểm định viên điện nhiều năm kinh nghiệm, thiết bị hiện đại

+ Giá phù hợp đối với từng yêu cầu của quý doanh nghiệp/ khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I (RSIC)

Mr. Long – Phone: 098.1307.205 – Email: tvlong9589@gmail.com

Xem thêm danh mục các thiết bị cần phải kiểm định an toàn thiết bị điện

Danh mục thiết bị điện cần phải kiểm định theo  Thông tư 33/2015/TT-BCT